PROGRESSIIVINEN LIHASRENTOUTUS

Jacobsonin mukaan

Fyysikko Edmund Jacobson julkaisi kirjan " Progressive Relaxation" vuonna 1938. Kirjan lähtökohta on ajatuksessa, että lihakset rekisteröivät levottomuutta herättävät ajatukset ja tapahtumat. Jännitys tulee lihaksiin automaattisesti, stressaavan tilanteen tai yleisen jännittämisen seurauksena. Tohtori Jacobson havaitsi, että vastakkainen on myös totta: jos lihakset rentoutuvat fyysinen jännite ja stressi vähenevät. Rentoutumista edistää jännityksen tiedostaminen ja halu rentoutua.

Progressiivinen lihasrentoutus tehdään lihasryhmiä jännittämällä ja rentouttamalla. Rentoutuksen kesto on noin kolminkertainen jännityksen kestoon nähden. Lihasten jännittäminen ja sitten rentouttaminen auttaa syvempään kokonaisvaltaiseen rentoutukseen. Etenevän lihasrentoutuksen fyysisiin etuihin kuuluvat tutkitusti pulssin hidastuminen, verenpaineen lasku ja hengityksen tasaantuminen.

Rentoutuksella saavutetaan hyviä tuloksia unettomuuden hoidossa. Parhaiten on tutkittu progressiivista lihasrentoutusta, mutta myös meditaatiosta ja autogeenisesta rentoutuksesta on tutkimustuloksia. Progressiivista rentoutusta käytettäessä nukahtamisviive lyhenee keskimäärin puoli tuntia ja kokonaisuniaika pitenee puolisen tuntia. (käypähoito.fi.) Myös terveyskirjasto opastaa progressiivisen lihasrentoutuksen käyttöön (terveyskirjasto.fi).